Matriks Demokrati - Borde vi inte kunna rösta på till exempel två olika partier?

Vad är matriksdemokrati?

 
Matrix demokrati är en idé och ett förslag till vidareutveckling av demokratin, eller snarare det sätt på vilket vi rösta för ett riksdagsval. Det återspeglar och representerar folkets verkliga inställning till enskilda politikområden såsom. forsvarspollitik, utbildningspolitik, EU-politik eller invandringspolitik i större utsträckning än vad det gör i dag.

Matriksdemokrati är ett uppror mot traditionell politiskt tänkande där den ena parten vinner makten i alla områden i samhället, bara för att de har det största partiet i sin helhet, och inte nödvändigtvis på grund av att befolkningen håller med den politik som de enskilda politikområdena.

Läs mer om varför matriksdemokrati är en bra idé om hur det skulle kunna fungera i praktiken, fördelar och nackdelar, beräknings förslag att uppdra distributioner och mycket mer genom att klicka på länkarna nedan.
   

1. Omröstning i praktiken
2. Fördelningen av mandat i praktiken
3. Varför matriksdemokrati?
4. Kända problem / Styrkor och svagheter matriksdemokrati
5. Fördelar och nackdelar
6. Helt nya möjligheter (för t.ex. icke-statliga organisationer)